KATEGORİLER
FİLTRELEME
  [ Kişisel Bilgiler ]
Adınız Soyadınız :
Doğum yeriniz ve Tarihi :
Cinsiyet ve Uyruğunuz : Bay Bayan Uyruğunuz
Medeni haliniz (varsa Çocuk sayısı) : Evli Bekar Boşanmış
Ehliyetiniz var mı? (varsa Sınıfı) : Evet Hayır Forklift
Askerlik durumunuz (tecilli ise süresi) : Yapıldı Yapılmadı Tecil Süresi
Adresiniz :
İrtibat telefonunuz :
E Posta adresiniz :
  [ Eğitim Durumu ]
En son bitirdiğiniz Okul : İlköğretim Lise Üniversite Lisansüstü
Mezun olunan Okul ve Mezuniyet Tarihi :
Mezun olunan Bölüm :
Bildiğiniz Yabancı diller :
Düzeyi Orta İyi İleri
Düzeyi Orta İyi İleri
Düzeyi Orta İyi İleri
Diğer Orta İyi İleri
Bilgisayar bilginiz :
Orta  İyi  İleri   Kullanamıyorum  
Sahip olduğunuz Eğitim ve Sertifikalar :
  [ Son İş Tecrübeniz ]
En son çalıştığınız Firma :
Göreviniz :
Son maaşınız :
Bölüm amirinin ismi :
Ayrılma Nedeni ve Ayrılma tarihi :
Firmanın Telefon Numarası :
  [ Sağlık Durumunuz ]
Herhangi bir bedensel özrünüz var mı?
Evet Hayır Açıklama
Geçirdiğiniz önemli bir hastalık var mı?
Evet Hayır Açıklama
Geçirdiğiniz bir ameliyat var mı?
Evet Hayır Açıklama
  [ İstihdam Durumunuz ]
Mesaiye engel durumunuz var mı? :
Evet Hayır Açıklama
Seyahate engel durumunuz var mı? :
Evet Hayır Açıklama
Çalışmak İstediğiniz bölüm var mı? :
Evet Hayır Açıklama